مهندسی عمران راه و ساختمان
ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - وبلاگ گنجینه عمران(hfarahani48.ir) 
آخرين مطالب
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
منبع : babak-cran

نقشه سوله با ابعاد ۸×۱۰و فونداسیون

نقل قول :

تو این بخش نقشه های اتوکد ( CAD) انواع سوله و سازه های فلزی جوشی وپیچ ومهره ای با ابعاد واندازه های مختلف و نقشه مخزن نفتی ونقشه پل روگذر تقاطع غیر هم سطح روبراتون گذاشتم: نقشه های موجود با   cad 2008    می باشد.

  نقشه های سوله با ابعاد مختلف:

نقشه سوله با ابعاد ۸×۱۰و فونداسیون         لینک مستقیم   

نقشه سوله با ابعاد ۶۰×۲۰  وفونداسیون

نقشه های سوله با ابعاد ۳۰×۱۵ و فونداسیون

نقشه سوله با ابعاد ۵۰×۲۰ وبا ارتفاع ستون ۸ متر  و فونداسیون

نقشه سوله با شیب یکطرفه و فونداسیون با ابعاد ۲۴×۱۱

نقشه های یک سوله با وزن سبک و فونداسیون با ابعاد ۲۴× ۲۰

نقشه های سوله۱۰۰*۲۰  با بار جرثقیل ۲۰ تن و با ارتفاع ستونهای۱۴ متری  

نقشه سوله۶۰*۲۰  باجرثقیل۱۰ تن وارتفاع ستونهای۱۱ مترو دوعدد لنتو

نقشه های سوله وفونداسون با بار2 جرثقیل ۱۰ تن سقفی و با ابعاد ۱۰۰*۲۰ 

نقشه سوله دو طبقه با ستونهای باکسی به ابعاد۳۶*۱۸ و با لنتو (بچه سوله) یکطرفه 

نقشه سوله خرپایی- سوله طراحی شده با تیرآهن وسقف خرپایی به ابعاد ۷۲*۱۲به همراه دوعدد لنتو6متری در طرفین

 نقشه های سوله۱۵۰*۳۰  با بار جرثقیل ۲۰ تن و با ارتفاع ستونهای۱۴ متری  

  نقشه سازه های فلزی ساختمانهای تجاری اداری ومسکونی آموزشی:    

نقشه وشاپ کارگاهی اسکلت فلزی مجتمع تجاری۱۸ طبقه با طراحی سازه فلزی جوشی وزیر بنای۴۵۰۰متر مربع  (طراحی ستونها به شکل باکس)

نقشه وشاپ  سازه فلزی مجتمع مسکونی ۸ واحده در ۴ طبقه با طراحی  اسکلت فلزی جوشی

نقشه های سازه فلزی مدرسه با طراحی اسکلت فلزی پیچ ومهره ای

نقشه اسکلت فلزی مجتمع اداری با طراحی پیچ ومهره ای و IPE و زیر بنای۲۵۰۰مترمربع

نقشه سازه فلزی دانشگاه آزاد با طراحی اسکلت فلزی جوشی (طراحی ستونها به شکل باکس)

 نقشه های سازه انواع جرثقیل سقفی و دروازه ای :

 نقشه سازه جرثقیل سقفی ۱۰تن تک پل با دهانه ۲۰متر به همراه جزئیات کامل راهبرها

 نقشه سازه جرثقیل سقفی ۱۰تن دو پل بادهانه ۲۰متر به همراه جزئیات کامل راهبرها

 نقشه سازه جرثقیل سقفی ۲۰ تن دو پل با دهانه ۱۵ متر 

 نقشه سازه جرثقیل سقفی ۳۰ تن دو پل با دهانه ۱۵ متر 

 نقشه سازه جرثقیل دروازه ای ۱۰تن تک پل با دهانه ۲۰متر به همراه جزئیات کامل راهبرها

 نقشه سازه جرثقیل دروازه ای ۲۰تن دو پل با دهانه ۲۰متر  به همراه جزئیات کامل راهبرها 

 نقشه سازه جرثقیل سقفی ۱۰تن تک پل با دهانه ۱۸متر به همراه جزئیات کامل راهبرها

 جدول تعیین کننده قدرت موتور وگیربکس راهبر برحسب کیلو وات و بر اساس تناژ جرثقیل

 جدول تعیین کننده قطرشافت و چرخ براساس نوع و تناژجرثقیل و گیربکس بکار گرفته شده

  نقشه سازه های فلزی متفرقه ( نقشه پل - مخازن - سوله و اسکلت های خاص) :

نقشه مخزن نفت( oil tank). نقشه مخازن نفتی یا میعانات روغنی

نقشه مخازن میعانات روغنی از جنس استیل به صورت سقف ثابت

 نقشه پل روگذر-نقشه سازه فلزی پل روگذر تقاطع غیر همسطح با دهانه ۲۸ متر وعرض جاده ای۱۲متر  (اسکلت فلزی طراحی شده به صورت تیر ورق می باشد)

 نقشه اسکلت فلزی ساختمان برج بوجاری کارخانه آرد ( تمامی اتصالات سازه فلزی صلب می باشد)

  نقشه سیلوی ۴۰ تنی سیمان

  نقشه سوله به ابعاد ۱۰۰×۶۰ (دهانه سوله ۶۰ متر می باشد)

  نقشه سوله قوسی شکل به ابعاد ۵۰×۲۰

طراحي وارائه نقشه سوله، نقشه (shop)سوله ۱۵،۲0،30و۶۰مترعرض وطول۵۰،۸۰،10۰و150 متر

ارائه نقشه سوله ... نقشه (shop) ، نقشه سوله بابعاد مختلف با دهانه های ۱۰متر ،۱۲،۱۵،۲۰،۲۵،۳۰،و۶۰متر در طولهای سالن ۲۰متر،۵۰،۶۰،۸۰،۱۰۰، و ۱۵۰متر. در بخش زیرلیست کل نقشه های سوله موجود که در۶ پک جمع آوری شده است به ترتیب بیان می شود.

1.        نقشه سوله ۱۲ * ۹ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۶ متر

2.        نقشه سوله ۲۰*۱۱ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۶ متر 

3.        نقشه سوله ۶۰*۱۲ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۶ متر ـ بادو عدد لنتو در طرفین 

4.        نقشه سوله ۲۰*۱۱ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۷ متر ـ طراحی نقشه سوله با شیب یک طرفه

5.        نقشه سوله ۶۰*۱۲ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۶ متر ـ بادو عدد لنتو در طرفین ـ طراحی نقشه سوله خرپایی(سقف سوله خرپایی)

6.        نقشه سوله ۵۰*۱۲ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۴.۵ متر

7.        نقشه سوله ۵۰*۱۵ ـ ارتفاع ستونهای سوله   ۶  متر 

8.        نقشه سوله ۴۲*۱۵ ـ ارتفاع ستونهای سوله   ۶  متر ـ طراحی نقشه سوله دو هانه با لنتو ۶ متری 

9.        نقشه سوله ۵۰*۱۶ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۱۱ متر ـ طراحی نقشه سوله دو هانه با لنتو ۶ متری و بار دوعدد جرثقیل سقفی ۱۰ تن

10.     نقشه سوله ۱۲*۱۵ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۱۵ متر ـ طراحی نقشه سوله با بار جرثقیل سقفی به حالت آویز از تاج در وطول سالن 

11.     نقشه سوله ۱۰۰*۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۷ متر ـ طراحی سوله با بار ۲ عدد جرثقیل ۱۰ تن

12.     نقشه سوله  ۵۰ *۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۸ متر ـ طراحی نقشه سوله با پدستال یک متری

13.     نقشه سوله   ۸۰*۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۶ متر ـ طراحی نقشه سوله با وزن متوسط

14.     نقشه سوله   ۵۰*۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله  ۶ متر ـ طراحی نقشه سوله با سبک ترین وزن ممکن

15.     نقشه سوله   ۵۰*۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۱۱متر ـ طراحی نقشه سوله با بار ۲ عدد جرثقیل ۲۵ تن و سوله ۳ دهانه (دو عدد بچه سوله)

16.     نقشه سوله   ۵۰*۲۰ ـ ارتفاع ستونهای سوله ۱۲متر ـ طراحی ستون سوله به شکل تیر ورق H با بار جرثقیل ۳۰ تن 

17.     نقشه سوله   ۵۰* ۲۵ ـ ارتفاع ستون سوله ۶متر

18.     نقشه سوله  ۱۵۰*۳۰ـ ارتفاع ستون سوله ۱۴مترـ سوله ۳ دهانه با بارجرثقیل ۲۵ تن،لنتو ۸ متر 

19.     نقشه سوله  ۵۰* ۳۰ ـ ارتفاع ستون سوله  ۸ مترـ طراحی نقشه سوله با وزن متوسط

20.     نقشه سوله  ۳۰ *۲۰ - ارتفاع ستون سوله ۱۲مترـ ستون سوله H تیرورق وبا بار جرثقیل ۳۰ تن

21.     نقشه سوله   ۳۶ *۱۸ ـ طراحی نقشه سوله دوطبقه و ستونهابصورت باکس به همرا لنتو ۴ متری

22.     نقشه سازه فلزی bay pas  - سوله ومتعلقات 

23.     نقشه سوله ۱۵۰*۶۰ ـ  سالن انبار خاک

24.     نقشه سازه فلزی کلینکر ،گالری،سوله ها ومتعلقات

25.     نقشه ساختمان اداری تماما پیچ ومهرهای به همراه شاپ کارگاهی کامل

26.     نقشه سالن سنگ شکن،طراحی نقشه سوله به صورت تیر ورق با بار جرثقیل 

27.     نقشه سوله قوسی 

28.     نقشه سالن چند گانه شرکت خودرو سازی (۶ سالن کنارهم بابعاد ۲۴۰*۲۴)

29.     سوله ۳۰*۱۸ با بچه سوله ۱۲ متری، طراحی قاب ها با فرم عمود بر ستون T    

نقشه سوله شماره ۱ با ابعاد  ۸*۱۰  با با لینک مستقیم قابل دانلود میباشد .

قابل توجه کاربران محترم:

نقشه ها اجرایی بوده و پروسه ساخت ونصب کلیه نقشه هابه پایان رسیده است.در صورت تمایل به تهیه فایل یک نقشه از آیکن تماس بامن در قسمت بالای صفحه تماس بگیرید. در صورت تمایل به خرید یک پک از نقشه ها لطفا از صفحه فروشگاه نقشه،مقالات،تحقیق ما در قسمت موضوعات وب دیدن فرمایید. .saze2fa@yahoo.com 

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مهندسی عمران راه و ساختمان(مهندس حسن فراهانی)


موضوعات مرتبط: سوله و نقشه های اجرایی
[ شنبه ۲۸ آبان۱۳۹۰ ] [ 19:3 ] [ مهندس حسن فراهانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

حضرت علی(ع) : « زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ »

زکات علم به نشر آن است...

خداوند عز و جل :(آل عمران: 26 )

«تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ »

خدا هر کس را بخواهد عزت می دهد و هرکه را بخواهد ذلت...

استفاده کننده عزیز : ذکر صلوات فراموش نشود...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید ...
-------------------------
اطلاعات گردآوری شده در این وبلاگ رایگان و بدون هیچگونه در آمد مادی تنظیم شده است.و اگر در دانلود مطلب مشکل دارید از منبعهای معرفی شده پیگیری نمایید...
موضوعات وب
امکانات وب

Up Page
/div>
دانلود جزوه روش اجزاء محدود (دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه دینامیک سازه (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه پایداری سازه ها (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
شرکت مهندسین مشاور آرمان ژئوماتیک
موسسه گروه آموزشی سازه 808
موسسه سرا -گروه آموزشی دکتر خلوتی
جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان
جامعه مهندسان مشاور ایران
نشریات علمی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران